Historik

Kaptensstugan var från början en timrad enkel fiskarstuga som lydde under Hersby gård. I stugan bodde en fiskare med sin familj och där förvarades också hans redskap. När ångbåtstrafiken till Lidingö kom till på 1860-talet och sommarställen började byggas längs stränderna fick båttraden fr.o.m. sommaren 1863 sin slutstation och natthamn längst in i Kyrkviken. Patron Harald Zetterberg på Hersby upplät 1869 denna byggnad som sommarbostad åt fartygets kapten Edvard Jansson (1833-1898) och dennes familj. Tidigare hade Jansson som ogift bott i en enkel sjöstuga vid Östra Yttringe brygga, där de första åren båtens natthamn hade varit belägen. Båttrafiken pågick endast under somrarna.

Efter några försöksår med ångslupen Svalan och ångfartyget Phoenix i början av 1860-talet som båda ägdes av ett rederi i Stockholm bildades 1863 Lidingö Ångslupsbolag och den för sin tid stora ångslupen Lidingö sattes in på en trad från Skeppsbron i Stockholm till Kyrkviken. Efter några år ersattes hon med en något större båt, också den med namnet Lidingö. Skeppare ombord var Edvard Jansson.

Upp till fem gånger dagligen under sommartid, år efter år, gick kapten Jansson nu med Lidingö mellan Logårdstrappan och Hersby. Enkel tur tog ca en, och enhalv timme och kostade 50 öre. Den nya Lidingö kunde ta 140 passagerare och gjorde hela 9 knops fart och var även postförande. Sommaren 1884 tog Janson över befälet på rederiets då nybyggda Kyrviken som skulle bli hans sista båt. En ögonsjukdom gjorde att han fick lämna sin tjänst 1889. Både Edvard Jansson och hans hustru Amanda f. Hallonsten ligger begravda på Lidingö kyrkogård.
Ångbåtstrafiken mellan Kyrkviken och Stockholm pågick fram till 1909.

Denna bild på stugan kommer från boken Lidingöbilder. Den ingår i ett kapitel som heter Barndomsminnen från Kaptensstugan vid Kyrkviken, av E. Alfred Jansson. Stockholm 1961.Bildtexten i boken lyder: “Kaptensstugan sedd från kyrkbacken. Efter foto taget 1926, då omgivningen, bl.a. trädgårdstäppan, var förfallen.” kaptensstugan1926

Ångslupen LIDINGÖ av år 1866 här vid Gåshaga yttre brygga en sommardag på 1870-talet. Foto C-H Ankarbergs samlingar.ÅNGSLUPEN LIDINGÖ

Den tredje ångbåten i rad som hette LIDINGÖ var byggd 1891. Här med sommarklädda unga passagerare år 1896 på kommandobryggan, mitt utanför Kaptensstugan i Kyrkvikens innersta del. Foto i C-H Ankarbergs samlingar. ångslupenlidingö1891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bildmaterial från:Carl-Henrik Ankarberg 

LIDINGÖ HEMBYGDSFÖRENING